Spelregels

Hulpvraag

Stichting ES verleent support aan mensen die door een situatieverandering emotionele problemen ervaren. Het is geen hulpverlenende instantie voor mensen met psychiatrische problematiek. Als wordt vastgesteld dat je niet binnen de doelgroep valt waaraan ES optimaal support kan verlenen, of acute hulp is gevraagd, zullen onze supportgevers dit kenbaar maken en een alternatieve route aandragen. Stichting ES biedt een luisterend oor, maar stelt geen diagnose, verwijst niet door en biedt ook geen procesmatige hulpverlening aan. Je kunt iedere dag één gesprek voeren bij Stichting ES. Er worden geen afspraken voor (vervolg)gesprekken gemaakt.

Anonimiteit

De website van Stichting ES kun je anoniem raadplegen. Wanneer je start met chatten zal je worden gevraagd een chatnaam in te voeren. Daarbij kun je een fantasienaam opgeven. Zo kun je anoniem je verhaal vertellen. Kies je voor support via e-mail, dan kun je jouw anonimiteit veiligstellen door een online e-mailadres aan te maken. Een gratis e-mailadres kun je bijvoorbeeld aanmaken op outlook.com of gmail.com.

Anonimiteit

De website van Stichting ES kun je anoniem raadplegen. Wanneer je start met chatten zal je worden gevraagd een chatnaam in te voeren. Daarbij kun je een fantasienaam opgeven. Zo kun je anoniem je verhaal vertellen. Kies je voor support via e-mail, dan kun je jouw anonimiteit veiligstellen door een online e-mailadres aan te maken. Een gratis e-mailadres kun je bijvoorbeeld aanmaken op outlook.com of gmail.com.

Geheimhoudingsplicht

Stichting ES zal jouw vraag of probleem vertrouwelijk behandelen. De supportgevers zullen de inhoud van de gevoerde online chats en e-mails, alsmede alle informatie die hen ter beschikking komt vanwege hun online werkzaamheden, geheimhouden. In de overeenkomsten tussen Stichting ES en de supportgevers zijn bepalingen opgenomen die toezien op de geheimhouding.

Meldplicht

Er zijn uitzonderlijke situaties waarin Stichting ES jouw anonimiteit dient op te geven. Zo is Stichting ES wettelijk verplicht melding te doen bij de politie als het vermoeden bestaat dat de je jezelf of anderen in gevaar brengt of hebt gebracht. Uiteraard kan Stichting ES de anonimiteit alleen opheffen als er persoonsgegevens bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer deze actief door jou zijn verstrekt. Stichting ES kan ook melding maken van situaties waarin geen persoonsgegevens bekend zijn.

Meldplicht

Er zijn uitzonderlijke situaties waarin Stichting ES jouw anonimiteit dient op te geven. Zo is Stichting ES wettelijk verplicht melding te doen bij de politie als het vermoeden bestaat dat de je jezelf of anderen in gevaar brengt of hebt gebracht. Uiteraard kan Stichting ES de anonimiteit alleen opheffen als er persoonsgegevens bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer deze actief door jou zijn verstrekt. Stichting ES kan ook melding maken van situaties waarin geen persoonsgegevens bekend zijn.