Privacy

Privacyverklaring Stichting ES

Stichting ES is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Stichting ES verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief of gebruik van het contactformulier. Bij elk proces worden andere gegevens verzameld, waaronder de volgende: naam, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of bij donaties. Stichting ES verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van supportvragers tijdens chatgesprekken. Wel worden de gegevens die via Stichting ES binnenkomen gelogd. U kunt er als supportvrager voor kiezen om anoniem te blijven. Wanneer u wilt chatten kunt een nickname (fantasienaam) gebruiken. Als u bij gebruik van e-mail uw anonimiteit helemaal wilt veiligstellen kunt u een online e-mailadres aanmaken. Hierdoor weet u zeker dat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. U kunt een gratis e-mailadres aanmaken via Outlook of Google. Tot slot verwerkt Stichting ES gegevens over uw activiteiten op onze website (met inbegrip van uw IP-adres en aparaattype) om de gebruikerservaring te verbeteren en te kunnen afstemmen op de voorkeuren van u als gebruiker. De chatapplicatie IP-adressen zijn versleuteld.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Stichting ES vraagt niet om bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Wel is het mogelijk dat bijzondere/gevoelige persoonsgegevens actief door chatgebruikers worden verstrekt.

 

Met welke doelen en op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

Stichting ES verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om emotionele support te kunnen verlenen;
 • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • Om donaties te kunnen verwerken;
 • Om arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen informeren over (nieuwe) diensten en producten én wijziging van bestaande diensten en producten, zoals via de nieuwsbrief;
 • Om gebruikersaccounts te kunnen inrichten;
 • Om de website te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de gebruiker;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

 

Van wie verzamelt Stichting ES persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Stichting ES gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Supportvragers
 • Supportgevers
 • Medewerkers, inclusief stagiaires
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Bezoekers van de website

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Stichting ES kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting ES maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting ES kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Stichting ES bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ES en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtinges.nl. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u kunt downloaden in de appstore. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ES wil u er tevens op wijzen dat u gerechtigd bent om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Stichting ES gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting ES gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Technische beveiliging

Stichting ES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe heeft Stichting ES een nieuwe website gelanceerd met een beveiligde verbinding (https). Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtinges.nl.

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of e-mail sturen naar info@stichtinges.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 15 juli 2019. Stichting ES behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.