Over Stichting ES

Waar staan we voor?

Wij hebben een missie! Die missie is dat mensen met emotionele problemen zich niet geïsoleerd of alleen hoeven te voelen. Sinds 2012 werkt Stichting ES met een team van 3 professionals, 50 vrijwillige professionals in de dop en een handvol bestuursleden om dit te realiseren. Dit doen wij door het voeren van veilige en vertrouwelijke chathulp met mensen die online hun hart willen luchten.

De missie van Stichting ES is dat mensen met emotionele problemen zich niet alleen hoeven te voelen
De visie van Stichting ES is om zoveel mogelijk mensen met problemen te steunen

Waar gaan we voor?

We willen zoveel mogelijk mensen steunen die problemen hebben die soms horen bij het leven maar zo verschrikkelijk zwaar kunnen vallen. Helpen hun veerkracht weer terug te vinden. We maken ons er hard voor dat we deze vorm van steun gratis kunnen blijven bieden voor nu en in de toekomst.

Waar gaan we voor?

We willen zoveel mogelijk mensen steunen die problemen hebben die soms horen bij het leven maar zo verschrikkelijk zwaar kunnen vallen. Helpen hun veerkracht weer terug te vinden. We maken ons er hard voor dat we deze vorm van steun gratis kunnen blijven bieden voor nu en in de toekomst.

De visie van Stichting ES is om zoveel mogelijk mensen met problemen te steunen

Onze supportgevers

Ieder jaar verbinden zich vijftig professioneel opgeleide hulpverleners voor één jaar aan ES en verlenen kosteloos de emotionele support die nodig is. Deze hulpverleners staan onder supervisie van een team dat is gespecialiseerd in online hulpverlening.

De supportgevers van ES zijn vrijwillige professionals